فقط یک تخریبچی لایق است قبرش کنار مزار شهید علیرضا عاصمی باشد

فقط یک تخریبچی لایق است قبرش کنار مزار شهید علیرضا عاصمی باشد
باسمه تعالی 
فقط یک تخریبچی لایق است قبرش کنار مزار شهید علیرضا عاصمی باشد .
علی زاده اکبر اهل کاشمر و همشهری شهید علیرضا عاصمی می باشد که به عشق شهید عاصمی وارد تخریب شد تمام دوره های تخصصی تخریب را با رتبه برتر طی کرد و از شجاعان تخریب شد .
یک روز با همسرش بر مزار شهید عاصمی در کاشمر رفته بودند با اشاره به جای خالی کنار مزار شهید عاصمی می گوید من شهید می شوم و قبرم کنار مزار شهید عاصمی  خواهم بود.
برادرش نیز می گوید درست است که برادرم تخریبچی است اما من هم آرزو دارم قبرم در جوار شهید عاصمی باشد .
برادری در زرهی در سوریه و برادری دیگر در تخریب فعالیت داشتند .
تا اینکه علی زاده اکبر در سوریه و شهر حلب به شهادت می رسد و مزارش در کنار مرقد شهید عاصمی قرار می گیرد و اینگونه است که فقط یک تخریبچی لایق است قبرش کنار مزار شهید علیرضا عاصمی باشد .
راوی : محمد رضا جعفری 

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
* کلیه‌ی حقوق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اطلاعات موجود در سایت نزد موسسه شهید علی زاده اکبر محفوظ است و استفاده از آن غیرقانونی است.

شهید علی زاده اکبر

شهید علی زاده اکبر