شعر یکی همرزمان شهید علی زاده اکبر در وصف شهید زاده اکبر

شعر یکی همرزمان شهید علی زاده اکبر در وصف شهید زاده اکبر

در خط هزار لاله شهر بهشت
من باز عروج یک برادر دیدم
آنجا که سبک بال به پرواز آمد
من سرخی بال یک کبوتر دیدم
گویی که هنوز صحنه کربلاست
در معرکه لاله های بی سر دیدم
یک تن که به خون فتاد و گلگون گردید
بسیار فداییان دیگر دیدم
هر گل که ردای سرخ خون بر تن کرد
بسیار به رنگ او برابر دیدم
اندر صف پیکار خروشید شهید
ویرانه از او کاخ ستمگر دیدم
هر جا به افق نظاره کردم این بار
سیمای «علی زاده اکبر» دیدم
بابا به سر جنازه اش بود چو کوه
ایستاده و سرفراز مادر دیدم
از خواهر و از برادر و خویشاوند
هر یک به دلاوری زهم سر دیدم
جانبازی و عاشقی و در خون خفتن
پیمان شماست، من مکرر دیدم
در خط هزار لاله شهر بهشت
من باز عروج یک کبوتر دیدم

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
* کلیه‌ی حقوق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اطلاعات موجود در سایت نزد موسسه شهید علی زاده اکبر محفوظ است و استفاده از آن غیرقانونی است.

شهید علی زاده اکبر

شهید علی زاده اکبر